[SWLUG] Meeting/Cyfarfod << Caerdydd / Cardiff >> this Wednesday / nos Fercher yma

gedge-lists-swlug at yadn.org gedge-lists-swlug at yadn.org
Fri Oct 31 00:16:02 UTC 2008


---- ATGOFIAD

Bydd y cyfarfod nesa SWLUG yng Nghaerdydd
yn dechrau tua 7yh nos Fercher (05/Tachwedd/2008)

Cadwch lygad ar y wefan - http://swlug.org - ar gyfer manylion/newyddion.

=========================================================================

---- REMINDER

The next SWLUG meeting in Cardiff
will be held this coming Wednesday (05/November/2008)
from around 7pm.

Please check the web site - http://swlug.org - for any details/updates.

=======================================================================
-- 
Diolch/thanks,
cron(8)More information about the Swlug mailing list