[SWLUG] Atgofiad: Cyfarfod SWLUG yng Nghaerdydd / Reminder: SWLUG meeting in Cardiff

dafydd at walters-home.net dafydd at walters-home.net
Tue May 5 03:05:02 UTC 2009


Bydd cyfarfod nesaf SWLUG yng Nghaerdydd
nos yfori (dydd Mercher) am 7 o'r gloch.
Manylion ar y wefan:  http://swlug.org

The next SWLUG meeting will be in Cardiff
tomorrow evening (Wednesday) at 7 o'clock.
Details on the web site:  http://swlug.org




More information about the Swlug mailing list