[SWLUG] Atgofiad: Cyfarfod SWLUG yng Nghaerfyrddin / Reminder: SWLUG meeting in Carmarthen

dafydd at walters-home.net dafydd at walters-home.net
Mon May 18 03:00:02 UTC 2009


Bydd cyfarfod nesaf SWLUG yng Nghaerfyrddin
nos yfori (dydd Mawrth) am 7 o'r gloch.
Manylion ar y wefan:  http://swlug.org

The next SWLUG meeting will be in Carmarthen
tomorrow evening (Tuesday) at 7 o'clock.
Details on the web site:  http://swlug.org
More information about the Swlug mailing list