[SWLUG] Meeting/Cyfarfod << Abertawe / Swansea >> this Tuesday / nos Fawrth yma

gedge-lists-swlug at yadn.org gedge-lists-swlug at yadn.org
Thu Jul 3 08:45:12 UTC 2008


---- ATGOFIAD

Bydd y cyfarfod nesa SWLUG yn Abertawe
yn dechrau tua 7yh nos Fawrth (08/Gorffennaf/2008)

Cadwch lygad ar y wefan - http://swlug.org - ar gyfer manylion/newyddion.

=========================================================================

---- REMINDER

The next SWLUG meeting in Swansea
will be held this coming Tuesday (08/July/2008)
from around 7pm.

Please check the web site - http://swlug.org - for any details/updates.

=======================================================================
-- 
Diolch/thanks,
cron(8)More information about the Swlug mailing list