[SWLUG] Meeting/Cyfarfod << Caerfyrddin / Carmarthen >> this Tuesday / nos Fawrth yma

gedge-lists-swlug at yadn.org gedge-lists-swlug at yadn.org
Wed Oct 15 23:16:02 UTC 2008


---- ATGOFIAD

Bydd y cyfarfod nesa SWLUG yng Nghaerfyrddin
yn dechrau tua 7yh nos Fawrth (21/Hydref/2008)

Cadwch lygad ar y wefan - http://swlug.org - ar gyfer manylion/newyddion.

=========================================================================

---- REMINDER

The next SWLUG meeting in Carmarthen
will be held this coming Tuesday (21/October/2008)
from around 7pm.

Please check the web site - http://swlug.org - for any details/updates.

=======================================================================
-- 
Diolch/thanks,
cron(8)More information about the Swlug mailing list