[SWLUG] Meeting/Cyfarfod << Caerfyrddin / Carmarthen >> this Tuesday / nos Fawrth yma

gedge-lists-swlug at yadn.org gedge-lists-swlug at yadn.org
Thu Mar 11 08:16:02 UTC 2010


---- ATGOFIAD

Bydd y cyfarfod nesa SWLUG yng Nghaerfyrddin
yn dechrau tua 7yh nos Fawrth (16/Mawrth/2010)

Cadwch lygad ar y wefan - http://swlug.org - ar gyfer manylion/newyddion
(neu http://www.twitter.com/SWLUG).

=========================================================================

---- REMINDER

The next SWLUG meeting in Carmarthen
will be held on Tuesday (16/March/2010)
from around 7pm.

Please check the web site - http://swlug.org - for any details/updates
(or http://www.twitter.com/SWLUG).

=======================================================================
-- 
Diolch/thanks,
cron(8)More information about the Swlug mailing list