[SWLUG] Meeting/Cyfarfod << Caerdydd / Cardiff >> this Wednesday / nos Fercher yma

gedge-lists-swlug at yadn.org gedge-lists-swlug at yadn.org
Fri Oct 29 07:16:02 UTC 2010


---- ATGOFIAD

Bydd y cyfarfod nesa SWLUG yng Nghaerdydd
yn dechrau tua 7yh nos Fercher (03/Tachwedd/2010)

Cadwch lygad ar y wefan - http://swlug.org - ar gyfer manylion/newyddion
(neu http://www.twitter.com/SWLUG).

=========================================================================

---- REMINDER

The next SWLUG meeting in Cardiff
will be held on Wednesday (03/November/2010)
from around 7pm.

Please check the web site - http://swlug.org - for any details/updates
(or http://www.twitter.com/SWLUG).

=======================================================================
-- 
Diolch/thanks,
cron(8)More information about the Swlug mailing list